• Odbierz prezent
Idea Bank

16 sierpnia Idea Bank poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Postępowanie dotyczy niespełnienia minimalnych wymogów kapitałowych przez bank, wymaganych przepisami prawa.

 

16 sierpnia po zakończeniu sesji na GPW, Idea Bank poinformował w swym komunikacie, że w tym dniu otrzymał zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) postępowania administracyjnego w sprawie zastosowania wobec banku środka nadzorczego określonego w art. 138 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. Wszczęte postępowanie administracyjne jest wynikiem niespełniania przez bank minimalnych wymogów kapitałowych wynikających z rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz wymogu połączonego bufora określonego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. Idea Bank już wcześniej informował o niespełnieniu wspomnianych wymogów kapitałowych w swych raportach z 17 sierpnia 2018 r. oraz 30 kwietnia 2019 r.

W komunikacie dodano, że przedmiotem postępowania administracyjnego będzie ocena, czy ewentualne zastosowanie środka nadzorczego w postaci możliwości ograniczenia zakresu działalności banku może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka prowadzonej działalności i tym samym wspomóc działania naprawcze prowadzone przez bank. Tego typu środek może dotyczyć zarówno możliwości wykonywania niektórych czynności przez bank, jak również warunków ich wykonywania.

Notowania: Idea Bank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:IDA/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk