• Sklep
  • Odbierz prezent
Idea Bank z kuratorem od KNF. Powodem zbyt mało pieniędzy na wypłaty

Zgodnie z przewidywaniami, Komisja Nadzoru Finansowego w środę 15 maja podjęła decyzję o wprowadzeniu do Idea Banku kuratora z ramienia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w celu poprawy jego sytuacji i ograniczenia ryzyka niewypłacalności dla jego klientów. Powodem wprowadzenia kuratora jest niestabilna sytuacja finansowa spółki i naruszenie przez bank łącznego współczynnika kapitałowego, który ma na celu zabezpieczanie wypłacalności.

 

Należący do tzw. „Imperium Leszka Czarneckiego” Idea Bank 30 kwietnia opublikował na ostatnią chwilę swoje sprawozdanie finansowe za 2018 r. Ujawniło one ogromną stratę w wysokości niemal 1,9 mld złotych netto, spowodowaną m.in. licznymi odpisami spółek zależnych. Niepokojący okazał się również gwałtowny spadek kapitału własnego do niecałych 273 mln PLN w stosunku do 2,5 mld PLN rok wcześniej. Doprowadziło to do spadku współczynnika kapitału zabezpieczającego Tier 1 (CET1) do poziomu 2,7% (limit to ponad 10%). Współczynnik wypłacalności banku wynosi aktualnie 4,1% i spadł ponad trzykrotnie w porównaniu do 2017 r. (12,9%).

KNF zdecydował się na wprowadzenie kuratora do Idea Banku w celu wsparcia opracowania i przeprowadzenia działań naprawczych, które mają na celu zwiększenie współczynnika kapitału zabezpieczającego powyżej 10%. Ma to na celu zwiększenie zaufania klientów do banku i zagwarantowanie bezpieczeństwa ich depozytów, jak uzasadnia Komisja.

KNF na kuratora wybrał Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który jest państwową instytucją gwarantującą bezpieczeństwo depozytów bankowych, a więc mającą doświadczenie w materii dotyczącej problemów Idea Banku. Pomoc nad opracowaniem i realizacją programów naprawczych dla banków należy do statutowych celów Funduszu.

BFG w teorii gwarantuje rekompensatę depozytów do wysokości 100 000 euro w przypadku ogłoszenia upadłości przez instytucję bankową.

Czytaj także: Idea Bank z raportem na ostatnią chwilę i potężną stratą

We wtorek 30 kwietnia Idea Bank, należący do tzw. „Imperium Leszka Czarneckiego”, opublikował opóźniony raport finansowy za zeszły rok. Opóźnienie spowodowane było dzisiejszą publikacją informacji poufnej dotyczącej konieczności ujęcia rezerw i odpisów w sprawozdaniu finansowym. To właśnie ona przyc.. Czytaj
Idea Bank z raportem na ostatnią chwilę i potężną stratą

 

Notowania: Idea Bank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:IDA/

Dariusz Dziduch

Project Manager FXMAG, prowadzący program satyryczno-edukacyjny "O kryptowalutach". Nietuzinkowy promotor technologii blockchain oraz walut cyfrowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk