• Odbierz prezent
Idea Bank Getin Holding

25 czerwca Getin Holding poinformował, że nie dojdzie do realizacji umowy sprzedaży Idea Bank Ukraina.

 

25 czerwca 2020 r. Getin Holding poinformował w swym komunikacie, że w tym dniu warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów Idea Bank Ukraina zawarta z potencjalnym nabywcą uległa rozwiązaniu. Warunkowa umowa sprzedaży Idea Bank Ukraina była zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. przez Getin Holding z Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. z siedzibą w St. Helier (Jersey) i osobą fizyczną. W ostatnim czasie uległa jednak rozwiązaniu z powodu niespełnienia warunku zawieszającego, tzn. strony umowy nie podpisały w terminie certyfikatu określającego cenę sprzedaży Idea Bank Ukraina. Getin Holding nie otrzymał też informacji o wydaniu zgody na tę transakcję przez Narodowy Bank Ukrainy, co również stanowiło jeden z warunków sprzedaży akcji Idea Bank Ukraina.

W komunikacie dodano, że wskutek rozwiązania umowy automatycznie uległa rozwiązaniu również warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów spółki LLC New Finance Service z siedzibą w Kijowie zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. przez Getin Holding z Napalor Holdings Limited z siedzibą w Nikozji oraz umowa o podział zysku zawarta przez Getin z kupującymi.

Notowania: Getin Holding SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:GTN/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk