• Odbierz prezent
Idea Bank

26 czerwca Idea Bank poinformował, że zamierza sprzedać 65% akcji spółki Idea Money, prowadzącej działalność faktoringową.

 

26 czerwca po sesji na GPW Idea Bank poinformował w swym komunikacie, że zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing niewiążące porozumienie dotyczące sprzedaży 65% akcji Idea Money. Intencją jest zawarcie umowy sprzedaży akcji Idea Money do 31 lipca tego roku. Idea Bank spodziewa się, że pozytywny wpływ tej umowy na wyniki finansowe banku może wynieść do 300 mln zł, jednak ostatecznie zostanie on określony przez audytora.

Cena sprzedaży 45,01% akcji Idea Money na rzecz Fundacji wynosi łącznie 2,25 zł, a 19,99% akcji na rzecz Idea Getin Leasing łącznie 1 zł.

Warunki umowy przewidują, że Idea Bank wprowadzi do swojej oferty produktowej usługę wykupu wierzytelności leasingowych generowanych przez Idea Getin Leasing, z pełnym regresem ryzyka kredytowego po stronie IGL, a Idea Bank będzie nadal udzielał Idea Money finansowania w zakresie usług faktoringowych.

W komunikacie dodano, że Idea Bank jako obligatariusz Idea Money przed zawarciem umowy sprzedaży powinien otrzymać od Idea Money płatność tytułem uregulowania zobowiązań wynikających z obligacji na kwotę 100 mln zł. Obie strony dokonają zmiany warunków emisji pozostałych obligacji Idea Money, m.in. wydłużając termin ich wykupu o 7 lat.

Poinformowano, że planowane zawarcie umowy sprzedaży jest elementem procesu restrukturyzacji Idea Money, co obejmuje również restrukturyzację zadłużenia Idea Money na rzecz Idea Banku. W wyniku umowy sprzedaży w Idea Money zostanie zapoczątkowana nowa strategia biznesowa, obejmująca m. in. restrukturyzację kosztową oraz rozszerzenie modelu działania spółki o świadczenie usług finansowania wierzytelności leasingowych pochodzących od Idea Getin Leasing.

W komunikacie dodano, że zawarcie umowy sprzedaży będzie uwarunkowane uzyskaniem zgód organów korporacyjnych Idea Banku oraz brakiem sprzeciwu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator banku.

Spółka Idea Money z siedzibą w Warszawie jest obecna na rynku od 2012 r. Świadczy usługi faktoringowe na rzecz małych i średnich firm, startupów oraz jednoosobowych działalności gospodarczych i freelancerów.

Notowania: Idea Bank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:IDA/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk