• Odbierz prezent
Getin Noble Bank Idea Bank

W ostatnim czasie poinformowano o planach połączenia Idea Banku i Getin Noble Banku. Jak wyglądają szczegóły planowanej transakcji?

 

17 stycznia poinformowano, że Getin Noble Bank i Idea Bank uzgodniły plan połączenia obu banków. Idea Bank przejmie Getin Noble Bank poprzez przeniesienie całego majątku GNB na IB w zamian za akcje nowej emisji. Akcjonariusze Getin Noble Banku za 1 akcję banku otrzymają 0,185 akcji Idea Banku. Dzięki temu nastąpi dokapitalizowanie banku kwotą 100 mln zł. Po połączeniu bank będzie działał pod nazwą Getin Noble Bank. Połączenie to będzie mogło zostać zrealizowane po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód regulacyjnych, a w szczególności zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Transakcja jest planowana na trzeci kwartał 2019 r.

 

Korzyści dla banków

Przedstawione przez banki korzyści obejmują uzupełnianie się segmentów biznesowych. Jak do tej pory Getin Noble Bank specjalizuje się w usługach dla masowych i zamożnych klientów detalicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Idea Bank skupia się natomiast na ofercie dla indywidualnych przedsiębiorców i leasingu. Połączony bank miałby szerszą ofertę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.

Banki szacują synergie kosztowe wynikające z połączenia na docelowym poziomie 180 mln zł rocznie. Całkowite koszty integracji wyniosą 220 mln zł. Banki oczekują, że integracja będzie stosunkowo prosta ze względu na wiele podobieństw w modelach operacyjnych i platformach IT obu banków.

W planach jest zmiana struktury depozytów. Oczekiwane jest obniżenie udziału depozytów terminowych z 72% do 51% oraz zwiększenie udziału depozytów bieżących z 28% do 49%.

Getin Noble Bank ma obecnie ok. 1,4 mln klientów detalicznych i ok. 200 tys. klientów MŚP. Posiada sieć 441 oddziałów, w tym 231 franczyzowych.

Idea Bank ma natomiast ok. 200 tys. klientów będących przedsiębiorcami oraz ok. 300 tys. depozytowych klientów detalicznych. Posiada 43 oddziały w dużych miastach, w tym 7 wielofuncyjnych hubów. Ponadto bank skupia się głównie na działalności online.

Oczekuje się, że połączony bank wzmocni swą pozycję na rynku i stanie się bankiem nr 7 w Polsce. Banki liczą na wzrost rentowności do poziomu 8% w 2021 r.

Banki poinformowały również, że będą kontynuować proces poszukiwania inwestora finansowego w celu dokapitalizowania połączonego banku.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk