• Odbierz prezent
ICA: Zmiana praw z instrumentów finansowych - zniesienie uprzywilejowania akcji serii A Spółki (2021-03-08 12:59)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd INCANA S.A. z siedzibą w Ścinawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 14/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., EBI nr 15/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., EBI nr 17/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. oraz EBI nr 3/2021 z dnia 8 marca 2021 r. informuje, że wskutek zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) w dniu 5 marca 2021 r. zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki serii A oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki („Uchwała”) doszło do zniesienia uprzywilejowania 3.650.000 akcji imiennych Spółki serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, posiadających kod ISIN PLINCNA00037 („Akcje”).

Akcje były uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą Akcje przypadały dwa głosy. Po zniesieniu uprzywilejowania na każdą Akcje przypada jeden głos.

W związku z powyższym, zmniejszeniu uległa ogólna liczba głosów do 10.976.800.

Kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie i wynosi 1.097.680,00 zł oraz i dzieli się na:
-3.650.000 akcji zwykłych imiennych serii A, oznaczonych numerami od A 0000001 do A 3650000 o wartości nominalnej 0,10 zł jedna akcja;
-3.650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B 0000001 do B 3650000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;
-2.306.800 akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C 0000001 do C 2306800 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;
- 1.370.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D 0000001 do numeru D 1370000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-08 12:59:48Dariusz SuchyPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk