• Odbierz prezent
ICA: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki (2021-03-08 12:55)
Zarząd INCANA S.A. z siedzibą w Ścinawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 14/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., EBI nr 15/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., EBI nr 17/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r., informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) w dniu 5 marca 2021 r. wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki serii A oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki („Uchwała nr 6”) oraz uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Spółki („Uchwała nr 7”).

Na podstawie Uchwały nr 6 dokonano zmiany treści art. 5 Statutu Spółki, natomiast na podstawie Uchwały nr 7 zmieniono: art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 4, art. 7, art. 8 ust. 5, art. 8 ust. 6, art. 10, art. 12, art. 14, art. 17, art. 18 Statutu Spółki.

Informacje o dotychczas obowiązujących oraz dokonanych zmianach w Statucie Spółki, Zarząd przekazuje w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-08 12:55:47Dariusz SuchyPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk