• Odbierz prezent
IBM spółka

20 kwietnia znany gigant informatyczny IBM przedstawił wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Spółka wycofała się ze swej wcześniejszej prognozy zysku na cały rok.

 

20 kwietnia w poniedziałek po zakończeniu sesji na amerykańskim rynku, IBM opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody wyniosły 17,57 mld USD i były niższe o 3,4% niż przed rokiem. Okazały się też niższe od oczekiwań analityków z Wall Street, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 17,62 mld USD. W I kwartale spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1,18 mld USD, co stanowi spadek o 26% rok do roku. Zysk na akcję wyniósł 1,84 USD. Był on wyższy od szacunków analityków na poziomie 1,80 USD na akcję.

Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem, spółka wycofała się ze swej wcześniejszej prognozy na 2020 rok, zakładającej roczny zysk na akcję na poziomie co najmniej 13,53 USD.

Segment Global Technology Services (obejmujący infrastrukturę, usługi chmurowe i usługi wsparcia technicznego) przyniósł 6,47 mld USD przychodów, a więc o 5,9% mniej niż przed rokiem. Były one też niższe od konsensusu analityków na poziomie 6,51 mld USD.

Segment Cloud and Cognitive Software (obejmujący m. in. platformy przetwarzania transakcji, aplikacje kognitywne i Red Hat) odnotował przychody w wysokości 5,24 mld USD. Były one wyższe o 5,5% niż przed rokiem. Przychody Red Hat wzrosły o 18%. Przychody segmentu nie spełniły jednak oczekiwań analityków, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 5,30 mld USD.

Segment Global Business Services (obejmujący m. in. usługi doradcze i zarządzanie aplikacjami) przyniósł spółce 4,14 mld USD przychodów, co stanowi spadek o 0,5% rok do roku. Były one natomiast wyższe od konsensusu analityków na poziomie 3,91 mld USD.

Przychody z segmentu systemów wyniosły 1,37 mld USD. Były one wyższe o 3% niż przed rokiem. Analitycy jednak spodziewali się przychodów tego segmentu na poziomie 1,42 mld USD.

Dyrektor finansowy IBM – Jim Kavanaugh podsumował uzyskane wyniki następującymi słowami: „Patrząc na I kwartał, w lutym podążaliśmy zgodnie z oczekiwaniami. W marcu sytuacja zdrowotna i efekty dystansu społecznego stały się bardziej widoczne. Jak można było się spodziewać widzieliśmy zauważalne zmiany w priorytetach klientów. W związku z tym nastąpiła przerwa, ponieważ klienci, co jest zrozumiałe, zaspokajali swoje najpilniejsze potrzeby. To było najbardziej wyraźne w segmencie oprogramowania, gdzie znaczna większość transakcji jest zazwyczaj zamykana w ostatnich dwóch tygodniach kwartału.

 

IBM z nowym szefem

Od 6 kwietnia Arvind Krishna przejął stanowisko CEO od Ginni Rometty. Nowy szef stwierdził: „Moje podejście jest proste. Będę skupiał się na wzroście wartości spółki. To oznacza lepsze dopasowanie naszego portfolio do usług chmurowych i AI, a by zaspokoić rozwijające się potrzeby rynku. Nadal będziemy inwestować, w tym dokonywać akwizycji. Jak do tej pory zbyliśmy część oprogramowania i usług, które pasują do naszych obszarów zainteresowania. To będzie kontynuowane.”

W notowaniach posesyjnych kurs akcji IBM spadł o ponad 4%.

Notowania: IBM

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/IBM/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk