• Odbierz prezent
IAP odpowiada KNF. Spółka padła ofiarą czynu nieuczciwej konkurencji?

Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit SA (dalej: IAP, Spółka) z zaskoczeniem i niedowierzaniem przyjął informację o wpisie na listę ostrzeżeń publicznych KMF. Prezes spółki, Mirosław Mejer, oświadcza, że prowadzona przez niego spółka nie prowadzi i nigdy nie prowadziła działalności zarezerwowanej dla funduszy inwestycyjnych.

 

Wczoraj KNF poinformował o wpisie IAP na listę ostrzeżeń publicznych w związku z podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290-296 ustawy o funduszach inwestycyjnych. W przesłanym do nas oświadczeniu, prezes spółki zajmującej się detaliczną i hurtową dystrybucją złota i srebra inwestycyjnego, monet kolekcjonerskich oraz brylantów, odnosi się do decyzji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Wskazuje w nim, że spółka mogła paść ofiarą fałszywego donosu, mającego znamiona czynu nieuczciwej konkurencji. Poniżej treść oświadczenia:

 

Spółka, zgodnie z polskim prawem, w dobrej wierze prowadzi działalność w zakresie sprzedaży metali szlachetnych z renomowanych mennic całego świata. Robimy to nieprzerwanie od 15 lat i nigdy nie zmieniliśmy profilu naszej działalności. Po powzięciu informacji o dokonanym wpisie spółka IAP niezwłocznie wystąpiła do KNF o uzasadnienie tej niezrozumiałej dla nas decyzji, godzącej w dobre imię Spółki.

Stosując się do wszystkich przepisów prawa oraz dbając o transparentność naszych działań ze spokojem oczekujemy na oficjalne rozstrzygnięcie sprawy. Jesteśmy gotowi na współpracę ze wszystkimi organami administracji publicznej, aby szybko odeprzeć stawiane nam zarzuty.

Na obecnym etapie nie możemy wykluczyć, że padliśmy ofiarą fałszywego i oszczerczego donosu, być może w celu dokonania czynu nieuczciwej konkurencji. Liczymy na przeprowadzenie szczegółowego postępowania w sprawie, które zweryfikuje merytoryczne podstawy stawianych nam zarzutów. Dołożymy wszelkich starań, aby dowieść, że wpis na listę ostrzeżeń publicznych KNF jest bezpodstawny. Być może nieznajomość specyfiki naszej branży prowadzi do wyciągania mylnych wniosków w efekcie których stawia się nam fałszywe zarzuty. Praktyka zna przypadki, kiedy na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały podmioty, którym błędnie zarzucono prowadzenie działalności zastrzeżonej dla firm inwestycyjnych, posługując się zmanipulowaną interpretacją prawną, dokonaną w złej wierze, najprawdopodobniej w celu dokonania czynu nieuczciwej konkurencji.

Podkreślamy iż wpisanie na listę ostrzeżeń publicznych nie przesądza o wyniku sprawy, a przed wpisem nie mieliśmy żadnej możliwości wypowiedzenia się, ani nie zostaliśmy o wpisie uprzedzeni. Liczymy, że prawomocna decyzja uprawnionych organów wyjaśni zaistniałą sytuację.

Oświadczam, że w czasie kilkunastu lat naszej działalności ciężko pracowaliśmy na dobre imię naszej Spółki. Nie dopuścimy, aby zostało ono zniesławione, a zaufanie naszych klientów podważone. Wszystkich zainteresowanych pragnę zapewnić, że prowadzone postępowanie w żaden sposób nie dotyka naszych Klientów. Nieprawdziwe zarzuty nie zaburzają działalności Spółki. Współpraca z Klientami odbywa się bez zakłóceń, a wszystkie składane zamówienia realizowane są na bieżąco.


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk