• Odbierz prezent
I2D: Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2022 roku (2022-09-30 21:08)
fot. freepik.com
Zarząd i2 Development S.A. (dalej "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości półroczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2022 roku.
Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 i § 13 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-09-30 21:08:47Marcin MisztalPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk