• Odbierz prezent
I2D: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2022 roku (2022-10-03 15:15)
fot. freepik.com
Zarząd i2 Development S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę półrocznego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2022 roku - w raporcie opublikowanym 30.09.2022 r. omyłkowo dwukrotnie zostało zamieszczone jednostkowe sprawozdanie finansowe, a nie zostało zamieszczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Emitent przekazuje w załączeniu śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i2 Development Spółka Akcyjna.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-10-03 15:15:33Marcin MisztalPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk