• Odbierz prezent
I2 DEVELOPMENT S.A.: Powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji (2021-03-05 16:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej: „Spółka”] informuje, iż w związku z faktem, że obecna wspólna kadencja Zarządu Spółki upływa z dniem 20 kwietnia 2021 r., w dniu 5 marca 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Spółki nowej kadencji w składzie:
Pan Marcin Misztal – Prezes Zarządu,
na okres kolejnej wspólnej trzyletniej kadencji, liczonej od dnia 21 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 7/2021

Date of preparation: 2021-03-05

Short name of the issuer: i2 Development S.A.

Subject: Appointment of the Company's Management Board for a new term of office

Legal basis: Article 17 para. 1 MAR - confidential information.

The Management Board of i2 Development S.A. based in Wrocław [hereinafter: the "Company"] informs that due to the fact that the current joint term of the Management Board of the Company expires on April 20, 2021, on March 5, 2021, the Supervisory Board adopted a resolution on the appointment of the Management Board of the Company, new term of office, composed of:

Mr. Marcin Misztal - President of the Management Board,

for the next joint three-year term of office, counted from April 21, 2021.

Signatures of persons representing the Company:

2021-03-05  Marcin Misztal   President of the Management Board

I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
I2 DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-104Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łaciarska4b
(ulica)(numer)
+48 71 376 60 00+48 71 797 88 93
(telefon)(fax)
www.i2development.pl
(e-mail)(www)
8971785953022010257
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Marcin MisztalPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk