• Odbierz prezent
HYDROTOR: Wybór Członka Zarządu PHS Hydrotor SA (2021-02-18 15:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
HYDROTOR
Temat
Wybór Członka Zarządu PHS Hydrotor SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że 18 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 11/HT/2023 w sprawie wyboru od dnia 19 lutego 2021 r. do składu Zarządu Spółki Hydrotor nowego Członka Zarządu Pana Stanisława Drewczyńskiego powierzając mu stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych, Produkcji i Inwestycji.
Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Pan Stanisław Drewczyński ukończył studia dzienne w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie, uzyskując tytuł magistra inżyniera o specjalności maszyny i urządzenia robocze.
Od 1 września 1995r. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi na stanowisku specjalisty ds. systemu jakości ISO 9000. Od 1 sierpnia 1996r. do 31 sierpnia 2011r. pracował na stanowiskach technologa, mechanika oraz mistrza zmianowego. Od 01 września 2011r. objął stanowisko zastępcy Kierownika Zakładu Produkcyjnego HS Hydrotorbis Sp. z o.o., a od
2 grudnia 2013r. stanowisko Kierownika tego Zakładu. Od 1 marca 2018r. w związku z przejęciem poprzez połączenie HS Hydrotorbis sp. o.o. przez spółkę PHS Hydrotor SA pracował jako Kierownik Wydziału Bis. Od 25 listopada 2019r. do 31 stycznia 2021r. pełnił obowiązki Dyrektora ds. Produkcji
i Inwestycji. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu pracy oraz kierowaniu zespołem pracowników. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w różnych szkoleniach produkcyjnych, magazynowych, kadrowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz we współpracy z zespołem ludzi przyczynił się do wzbogacenia parku maszynowego spółki Hydrotor SA o nowoczesne obrabiarki. Pan Stanisław Drewczyński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Hydrotor SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Stanisław Drewczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ 'HYDROTOR' SA
(pełna nazwa emitenta)
HYDROTORElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-500Tuchola
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Chojnicka72
(ulica)(numer)
(052) 33 63 600052 33 48 635
(telefon)(fax)
hydrotor@hydrotor.com.plwww.hydrotor.com.pl
(e-mail)(www)
561-000-22-76090022448
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Mariusz LewickiPrezes Zarządu
2021-02-18Wiesław WruckCzlonek Zarzadu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk