• Odbierz prezent
HUUUGE, INC.: Wprowadzenie akcji Huuuge, Inc. do obrotu giełdowego (2021-02-16 09:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
HUUUGE, INC.
Temat
Wprowadzenie akcji Huuuge, Inc. do obrotu giełdowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Huuuge, Inc. („Emitent”) informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 134/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., na podstawie której Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 19 lutego 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 84.246.695 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych Emitenta o wartości nominalnej 0,00002 USD każda, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „US44853H1086” („Akcje”). Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „HUUUGE-S144” i oznaczeniem „HUGE”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Introduction of Huuuge, Inc.’s shares for stock exchange trading

The Board of Directors of Huuuge, Inc. (the “Issuer”), hereby reports that it received Resolution No. 134/2021 adopted by the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; the “WSE”) on February 15, 2021, based on which the WSE Management Board resolved to introduce to stock exchange trading on the main floor of the WSE 84,246,695 (eighty-four million two hundred forty-six thousand six hundred ninety-five) registered shares in the Company, with a par value of USD 0.00002 each, registered by the National Depositary for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) under code “US44853H1086” (the “Shares”) as of February 19, 2021. The Shares will be quoted in the continuous quotation system under the abbreviated name of “HUUUGE-S144” and under the designation of “HUGE”.

Legal basis: Art. 17.1 MAR
HUUUGE, INC.
(pełna nazwa emitenta)
HUUUGE, INC.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
DE 19904Dover
(kod pocztowy)(miejscowość)
850 New Burton Road, Suite 201
(ulica)(numer)
+48 22 418 65 06
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
EIN: 47-3246006nd
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Anton GauffinPrezesAnton Gauffin

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk