• Odbierz prezent
HUUUGE, INC.: Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej (2021-03-01 21:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
HUUUGE, INC.
Temat
Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Huuuge, Inc. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., informuje, że otrzymał następujące zawiadomienia na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: (i) zawiadomienie od J.P. Morgan AG w dniu 26 lutego 2021 r.; oraz (ii) zawiadomienie od Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Credit Suisse Group AG i Credit Suisse AG (wraz z Zawiadomieniem od J.P. Morgan AG, „Zawiadomienia”) w dniu 1 marca 2021 r., o sprzedaży przez J.P. Morgan AG oraz Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A. akcji w Emitencie określonym inwestorom instytucjonalnym, którym przydzielono akcje w ofercie publicznej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 5/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. Sprzedaży akcji w Emitencie dokonano w wyniku zawarcia transakcji pakietowych.

Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
PlikOpis
CS.pdfCredit Suisse zawiadomienie
JPM.pdfJP Morgan zawiadomienie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report 9/2021

Receipt of notifications pursuant to Art. 69.1(2) and Art. 69a.1(3) of the Act on Public Offering

01-03-2021
Huuuge, Inc. (the “Issuer”), with reference to current report 6/2021 dated February 23, 2021, hereby reports that it received the following notifications pursuant to Art. 69.1(2) and Art. 69a.1(3) of the Act dated July 29, 2005, on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies: (i) the notification from J.P. Morgan AG on February 26, 2021; and (ii) the notification from Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Credit Suisse Group AG and Credit Suisse AG (together with the notification from J.P. Morgan AG, the “Notifications”) on March 1, 2021, on sale of shares in the Issuer by J.P. Morgan AG and Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., to the institutional investors to whom the shares were allocated in the public offering, which the Issuer reported in current report no. 5/2021 dated February 17, 2021. The sale of shares in the Issuer was carried out by entering into block trade transactions.

The Notifications have been attached to this current report.

Legal basis: Art. 70(1) of the Act dated July 29, 2005, on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies.

HUUUGE, INC.
(pełna nazwa emitenta)
HUUUGE, INC.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
DE 19904Dover
(kod pocztowy)(miejscowość)
850 New Burton Road, Suite 201
(ulica)(numer)
+48 22 418 65 06
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
EIN: 47-3246006nd
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Anton GauffinPrezesAnton Gauffin

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk