• Odbierz prezent
HUUUGE, INC. ogłasza ostateczną cenę akcji w IPO! Całkowita wartość oferty to aż 1,67 mld złotych (PLN). Podsumowanie oferty

Huuuge, Inc. („Huuuge” lub „Spółka”), globalny producent i wydawca gier typu free-to-play, koncentrujący swoją działalność na szybko rozwijającym się rynku gier mobilnych, ogłosił dziś ostateczną cenę akcji oferowanych w swojej pierwszej ofercie publicznej (“IPO” lub “Oferta”). Cena została ustalona na 50 PLN za akcję. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach IPO została ustalona na 33.316.686.

Tym samym wartość oferty publicznej Huuuge wyniesie 1,67 mld PLN oznacza, że jest to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW.

“Jesteśmy globalną firmą, a naszą misją jest umożliwienie miliardom ludzi wspólnej gry. Dzisiejszy dzień to wielki krok dla Huuuge. Pozyskujemy nowych akcjonariuszy, którzy będą mogli uczestniczyć w naszym dalszym rozwoju, zakładającym udostępnienie gier społecznych jeszcze większej liczbie osób na całym świecie. Ogromnie cieszy nas tak duże zainteresowanie inwestorów na całym świecie, wierzymy, że odzwierciedla ono pozytywną ocenę naszego planu rozwoju i siły naszego modelu biznesowego, skupionego na globalnej dostępności gier społecznych.

Stanie się firmą publiczną to początek nowego rozdziału dla Huuuge. Jesteśmy przygotowani do tego by przyspieszyć realizację naszej strategii „Buduj & Kupuj” (ang. Build & Buy), oraz by rozbudowywać naszą inteligentną sieć i portfolio gier, umożliwiając interakcje kolejnym użytkownikom gier mobilnych” – mówi Anton Gauffin, założyciel i Prezes Zarządu Huuuge.

Podsumowanie oferty:

 • Ostateczna cena akcji oferowanych została ustalona na 50 PLN za akcję.
 • Ostateczna cena Akcji Oferowanych jest taka sama dla Inwestorów Indywidualnych, jak i Instytucjonalnych.
 • Całkowita wartość Oferty to 1,67 mld PLN (około 442 mln USD).
 • Oferta Huuge to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW.
 • Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji Spółki o wartości 565 mln PLN oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld PLN.
 • Kapitalizacja rynkowa Spółki w oparciu o ostateczną cenę akcji oferowanych wynosi 4,2 mld PLN (około 1,1 mld USD).
 • Ostateczna liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym została ustalona na 1.665.834 (ok. 5% akcji w ofercie); pozostałe 31.650.852 Akcji Oferowanych zostało zaoferowane Inwestorom Instytucjonalnym (ok. 95% akcji w ofercie).
 • Po zakończeniu Oferty liczba akcji w posiadaniu akcjonariuszy, których udział w kapitale i głosach na WZA nie przekracza 5% będzie stanowić około 56% kapitału Spółki.
 • Po zakończeniu Oferty znaczącymi akcjonariuszami Spółki będą Anton Gauffin, jej założyciel i dyrektor generalny, posiadający pośrednio za pośrednictwem Big Bets OÜ akcje stanowiące 30,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz The Raine Group LLC., posiadająca pośrednio za pośrednictwem RPII HGE LLC akcje stanowiące 12,96% ogólnej liczby głosów.
 • Spółka uzyska wpływy z emisji akcji na poziomie około 150 mln USD (około 565 milionów PLN brutto) i planuje przeznaczenie ich na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu.
 • Zakładany pierwszy dzień notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych to ok. 19 lutego 2021 r.
 • Po przeprowadzeniu Oferty Spółkę, jej dyrektorów, Akcjonariuszy Sprzedających oraz niektórych innych akcjonariuszy obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji po dniu pierwszego notowania. Obowiązywać ona będzie 360 dni od pierwszego dnia notowania w przypadku Spółki oraz Big Bets OÜ (kontrolowanej przez Antona Gauffina), 180 dni w przypadku pozostałych Akcjonariuszy Sprzedających, i części akcjonariuszy niesprzedających oraz członków Rady Dyrektorów (innych niż Anton Gauffin, którego obowiązuje 360 dni lock-up).
 • Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu pełnią Credit Suisse Securities Sociedad de Valores, SA i J.P. Morgan AG, a rolę Współprowadzącego Księgę Popytu i Firmy Inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A.
 • W skład Konsorcjum Detalicznego w Polsce wchodziły: IPOPEMA Securities S.A., mBank S.A. – Biuro Maklerskie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Dom Maklerski BDM S.A. oraz Noble Securities S.A.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE HUUUGE

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Wizja Spółki zakłada umożliwienie interakcji użytkownikom gier mobilnych, a jej misją jest zaoferowanie miliardom ludzi wspólnej rozrywki.

Kontynuując budowanie pozycji jednego w globalnych liderów rynku gier mobilnych free-to-play rozgrywanych w czasie rzeczywistym, Huuuge dąży do wprowadzenia nowej jakości grania, poprzez tworzenie najlepszych w swojej klasie rozwiązań Live Ops oraz innowacyjne funkcje społecznościowe.

W 2019 r. szybko rozwijający się, wielomiliardowy rynek gier odpowiadał za około 152 mld USD wydatków konsumenckich. Szacuje się, że do 2022 roku rynek ten będzie rósł w tempie 9,1% rocznie. Gry mobilne, w tym gry na smartfony i tablety, stanowią największą (45%) i najszybciej rozwijającą się część światowego rynku gier, odpowiadającą za około 69 mld USD wydatków konsumenckich w 2019 r., w oczekiwaną roczną stopą wzrostu szacowaną na poziomie 12,6% do 2022 r.

Huuuge jest jednym w najdynamiczniej rozwijających się producentów i wydawców gier mobilnych, które znajdują swoich użytkowników niemal w każdym kraju świata. W okresie 2017-2019 skonsolidowane przychody Huuuge rosły średnio o 30,6% w skali roku (CAGR).

Główne obszary działalności Spółki to produkcja i wydawanie gier mobilnych, które docierają do szerokiej grupy graczy i klientów Huuuge. Produkcja gier obejmuje pełen zakres działań, od wygenerowania pomysłu, poprzez beta testing, aż po wprowadzenie na globalny rynek oraz działania Live Ops. Huuuge posiada potwierdzone osiągnięcia w tworzeniu odnoszących światowe sukcesy gier w segmentu social casino, wśród których najważniejsze tytuły to Huuuge Casino i Billionaire Casino. Wydawanie gier to działania rozpoczynające się w momencie wprowadzenia gry na rynek, budowanie relacji w dystrybutorami, marketing oraz stała optymalizacja gry po jej debiucie.

Huuuge prowadzi działalność w oparciu o trzy dywizje: Mighty, Brave i HuuugeX. Piony te zarządzają wewnętrznymi i zewnętrznymi studiami oraz poszerzaniem portfolio Huuuge. Odpowiadają za flagowe gry Spółki w segmentu social casino (Mighty), gry w segmentu casual pochodzące w działalności wydawniczej (Brave) oraz innowacyjne gry nowej generacji z segmentu casual (HuuugeX).

W portfolio Huuuge znajduje się obecnie wiele gier w różnych segmentów: social casino: Huuuge Casino, Billionaire Casino, Stars Slots i Huuuge Bingo Saga; casual: Coffee Break Games, Traffic Puzzle, Transport!, Trolls Pop i Luna’s Quest Bubble Shooter, oraz gry we wczesnej fazie rozwoju, nad którymi trwają prace, jak Arena, Rogue Land, Arrows & Empires i Solitaire TriPeaks: Adventure Journey.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Huuuge posiadał 4,74 mln aktywnych użytkowników na miesiąc („MAU”) w porównaniu w 3,98 mln na koniec roku kalendarzowego 2019, 3,72 mln na koniec roku 2018 i 3,32 mln na koniec roku 2017.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk