• Odbierz prezent
Huta Częstochowa

4 września poinformowano, że sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Huty Częstochowa. Zostały oddalone wnioski potencjalnych nabywców zakładu. Według decyzji sądu, najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie wydzierżawienie huty.

 

4 września portal Częstochowa.Wyborcza.pl poinformował, że w tym dniu Sąd Rejonowy w Częstochowie ogłosił upadłość likwidacyjną ISD Huty Częstochowa. Sąd wyznaczył na syndyka masy upadłościowej dotychczasowego nadzorcę majątku huty – Mieczysława Radeckiego.

Pod koniec czerwca zarząd spółki ISD Polska, będącej właścicielem Huty Częstochowa złożył wniosek o upadłość likwidacyjną. Oferty na zakup zakładu składało dwóch potencjalnych nabywców: Corween Investments – spółka z siedzibą w Warszawie reprezentująca Liberty Group oraz Sunningwell International Polska. Obie spółki oferowały 245 milionów złotych. Spółka Cognor z siedzibą w Poraju natomiast była zainteresowana dzierżawą zakładu.

Sąd oddalił wnioski o zatwierdzenie warunków sprzedaży złożone przez potencjalnych nabywców huty. Uznał, że podczas postępowania upadłościowego przy likwidacji na zasadach ogólnych i przy uwzględnieniu jego kosztów możliwe jest uzyskanie wyższej ceny. Syndyk został zobowiązany do podjęcia niezwłocznych czynności związanych z aktualizacją wyceny ISD Huty Częstochowa oraz przygotowaniem do jej sprzedaży, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym podmiotom złożenie oferty nabycia przedsiębiorstwa.

Poinformowano, że postanowienie o upadłości otwiera drogę syndykowi do podjęcia działań w celu wydzierżawienia huty podmiotowi, który daje realną gwarancję jak najszybszego przejęcia pracowników i uruchomienia produkcji. Do tej pory zostały złożone dwie takie oferty, jedna z nich właśnie przez spółkę Cognor. Sąd wyznaczył na 9 września termin, aby potencjalni dzierżawcy przedstawili szczegóły swej oferty. Do 6 września mają czas na złożenie syndykowi swych projektów.

Poinformowano, że postanowienie sądu z 4 września jest skuteczne i wykonalne z dniem wydania. Nie jest prawomocne i podlega zaskarżeniu do wydziału gospodarczego w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia o upadłości wraz z uzasadnieniem.

Huta Częstochowa to jedna z największych hut stali i największy dostawca blach grubych w Polsce. Początki zakładu sięgają 1896 r. Huta Częstochowa ma 120 lat doświadczenia  w produkcji i przetwarzaniu stali. Obecnie załoga zakładu liczy 1200 osób, z których większość od czerwca w ramach tzw. postojowego otrzymuje 60% wynagrodzenia.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk