• Odbierz prezent
HURTIMEX S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii I w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (2021-12-03 13:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-12-03
Skrócona nazwa emitenta
HURTIMEX S.A.
Temat
Zawarcie umowy objęcia akcji serii I w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do uchwały Zarządu Hurtimex S.A. (Spółka) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 18/2021 w dniu 9 listopada 2021 roku, Zarząd Hurtimex S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 03 grudnia 2021 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Jarosławem Kopeć Prezesem Zarządu Hurtimex S.A. umowę objęcia akcji serii I.

Objęcie Akcji serii I nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Jarosław Kopeć objął 943.181 akcji serii I Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz cenie emisyjnej 0,22 zł za akcję. Akcje w całości zostały opłacone wkładem pieniężnym w kwocie 207.499,82 zł w dniu 03.12.2021 roku. Spółka będzie informowała na bieżąco o wykonaniu kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HURTIMEX S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-640Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Płk. Strzelców Kaniowskich42
(ulica)(numer)
(42) 639 15 61(42) 639 15 77, (42) 637 24 47
(telefon)(fax)
finanse@hurtimex.com.plwww.hurtimex.com.pl
(e-mail)(www)
729 011 06 62004334784
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-03Jarosław KopećPrezes

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk