• Odbierz prezent
HURTIMEX S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji na okaziciela serii H -Hurtimex S.A. (2021-02-18 14:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
HURTIMEX S.A.
Temat
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji na okaziciela serii H -Hurtimex S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Zarząd spółki Hurtimex S.A. ("Emitent"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji na okaziciela serii H Emitenta w celu dematerializacji akcji i rejestracji ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łodzi, kod pocztowy 90-640, przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42, w dniach pracujących t.j. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.


Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).MESSAGE (ENGLISH VERSION)
HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)HURTIMEX S.A.
Lekki (lek)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)90-640
Łódź(kod pocztowy)
(miejscowość)28 Płk. Strzelców Kaniowskich
42(ulica)
(numer)(42) 639 15 61
(42) 639 15 77, (42) 637 24 47(telefon)

(fax)finanse@hurtimex.com.pl
www.hurtimex.com.pl(e-mail)

(www)729 011 06 62
004334784(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Jarosław KopećPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk