• Odbierz prezent
HURTIMEX S.A.: Informacja o znacznym pakiecie akcji nabytym w drodze spadku (2021-03-12 14:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
HURTIMEX S.A.
Temat
Informacja o znacznym pakiecie akcji nabytym w drodze spadku
Podstawa prawna
Treść raportu:

Zarząd Hurtimex S.A. informuje, że w dniu 11.03.2021 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia jak niżej:

Marcina Kopeć, akcjonariusz Hurtimex S.A. zawiadamia o podpisaniu w formie aktu notarialnego umowy częściowego działu spadku po zmarłym Bogdanie Kopeć.
Marcin Kopeć nabył w drodze dziedziczenia 825.000 szt. uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, uprawniających do 1.650.000 głosów o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej 165.000,00 zł oraz 498.766 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej 99.753,20 zł.

Dotychczas Marcin Kopeć posiadał 450.000 szt. uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, uprawniających do 900.000,00 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz 488.750 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii G. Posiadane akcje stanowiły 4,31 % w kapitale zakładowego Hurtimex S.A. i 5,61 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
W wyniku wyżej wymienionego nabycia Marcin Kopeć posiada akcje stanowiące 10,39 % kapitału zakładowego i 14,28% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Jarosław Kopeć, akcjonariusz Hurtimex S.A. zawiadamia o podpisaniu w formie aktu notarialnego umowy częściowego działu spadku po zmarłym Bogdanie Kopeć.
Jarosław Kopeć nabył w drodze dziedziczenia 825.000 szt. uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, uprawniających do 1.650.000 głosów o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej 165.000,00 zł oraz 498.767 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej 99.753,40 zł.

Dotychczas Jarosław Kopeć posiadał 450.000 szt. uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, uprawniających do 900.000,00 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 488.750 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 2.174.564 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii H. Posiadane akcje stanowiły 14,30 % w kapitale zakładowego Hurtimex S.A. i 14,39 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
W wyniku wyżej wymienionego nabycia Jarosław Kopeć posiada akcje stanowiące 20,38 % kapitału zakładowego i 23,06 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HURTIMEX S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-640Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Płk. Strzelców Kaniowskich42
(ulica)(numer)
(42) 639 15 61(42) 639 15 77, (42) 637 24 47
(telefon)(fax)
finanse@hurtimex.com.plwww.hurtimex.com.pl
(e-mail)(www)
729 011 06 62004334784
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12JarosławKopeć

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk