• Odbierz prezent
Hub4Fintech S.A.: Zawarcie Aneksu do Term Sheet (2021-03-12 19:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
Hub4Fintech S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu do Term Sheet
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hub4Fintech SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 57/2020 z dn. 19 października 2020 r., w którym poinformował o zawarciu z Minutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Minutor) porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet” (dalej: Term Sheet), oraz raportu ESPI nr 5/2021 z dn. 29 stycznia 2021 r., w którym poinformował o zawarciu Aneksu do Term Sheet (dalej: Aneks 1) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Minutor kolejny Aneks do Term Sheet (dalej: Aneks 2). Na podstawie Aneksu 2 Strony dokonały zmian zapisów Term Sheet w zakresie:
- daty podpisania planu połączenia z dotychczas obowiązującej nie późniejszej niż 15 marca 2021 r. na nową, nie późniejszą niż 30 kwietnia 2021 r.;
- daty uzyskania wpisu połączenia w KRS z dotychczas obowiązującej nie późniejszej niż 30 czerwca 2021 r. na nową, nie późniejszą niż 31 lipca 2021 r.;
- daty wyłączności na prowadzenie negocjacji w zakresie przeprowadzenia Połączenia z dotychczas obowiązującej nie późniejszej niż 30 czerwca 2021 r. na nową, nie późniejszą niż 31 lipca 2021 r.
Pozostałe postanowienia Term Sheet pozostały bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Mirosław JanuszewskiPrezes ZarząduMirosław Januszewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk