• Odbierz prezent
Hub4Fintech S.A.: Sprzedaż 46%, tj. wszystkich posiadanych udziałów w spółce Prosta Giełda sp. z o.o. (2021-03-29 15:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
Hub4Fintech S.A.
Temat
Sprzedaż 46%, tj. wszystkich posiadanych udziałów w spółce Prosta Giełda sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29 marca 2021 r. Spółka zawarła w formie aktu notarialnego umowę (dalej: Umowa), na podstawie której sprzedała wszystkie posiadane 2.760 udziałów, stanowiące 46% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na Zgromadzeniu Wspólników w spółce Prosta Giełda sp. z o.o. Sprzedaż nastąpiła za kwotę 483.000,00 zł netto, która zostanie uiszczona w całości na rachunek bankowy Spółki. W wyniku zawarcia Umowy, Spółka nie posiada żadnych udziałów w spółce Prosta Giełda sp. z o.o. Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż w dniu 21 grudnia 2020 r. Spółka sprzedała 300 udziałów za kwotę 51.000,00 zł, stanowiących 5% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Zgromadzeniu Wspólników w spółce Prosta Giełda sp. z o.o., o czym poinformowała w trybie raportu ESPI nr 65/2020 z dn. 22 grudnia 2020 r., natomiast o rozpoczęciu negocjacji, których efektem jest zawarcie dzisiejszej Umowy, Spółka informowała w drodze raportu ESPI nr 9/2021 z dn. 23 marca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Mirosław JanuszewskiPrezes ZarząduMirosław Januszewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk