Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
HUB: Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 rok (2023-05-31 17:37)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki Hub.Tech S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 wraz z załącznikami.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-05-31 17:37:05Artur BielskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk