• Odbierz prezent
HRT: Informacja o znacznym pakiecie akcji nabytym w drodze spadku (2021-03-12 14:37)

Spis załączników:


Zarząd Hurtimex S.A. informuje, że w dniu 11.03.2021 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia jak niżej:
Marcina Kopeć, akcjonariusz Hurtimex S.A. zawiadamia o podpisaniu w formie aktu notarialnego umowy częściowego działu spadku po zmarłym Bogdanie Kopeć.
Marcin Kopeć nabył w drodze dziedziczenia 825.000 szt. uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, uprawniających do 1.650.000 głosów o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej 165.000,00 zł oraz 498.766 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej 99.753,20 zł.
Dotychczas Marcin Kopeć posiadał 450.000 szt. uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, uprawniających do 900.000,00 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz 488.750 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii G. Posiadane akcje stanowiły 4,31 % w kapitale zakładowego Hurtimex S.A. i 5,61 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
W wyniku wyżej wymienionego nabycia Marcin Kopeć posiada akcje stanowiące 10,39 % kapitału zakładowego i 14,28% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jarosław Kopeć, akcjonariusz Hurtimex S.A. zawiadamia o podpisaniu w formie aktu notarialnego umowy częściowego działu spadku po zmarłym Bogdanie Kopeć.
Jarosław Kopeć nabył w drodze dziedziczenia 825.000 szt. uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, uprawniających do 1.650.000 głosów o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej 165.000,00 zł oraz 498.767 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej 99.753,40 zł.
Dotychczas Jarosław Kopeć posiadał 450.000 szt. uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, uprawniających do 900.000,00 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 488.750 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 2.174.564 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii H. Posiadane akcje stanowiły 14,30 % w kapitale zakładowego Hurtimex S.A. i 14,39 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
W wyniku wyżej wymienionego nabycia Jarosław Kopeć posiada akcje stanowiące 20,38 % kapitału zakładowego i 23,06 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-12 14:37:25Jarosław KopećPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk