• Odbierz prezent
Hotele, kina i kluby firmowe bez odroczenia płatności zaliczek od wynagrodzeń
  • Minister finansów chce po raz kolejny przedłużyć terminy na wpłatę zaliczek i zryczałtowanego podatku przez płatników.
  • Konfederacja Lewiatan apeluje, aby mogły z tego wsparcia skorzystać także hotele, kina i kluby firmowe, ponieważ zostały szczególnie dotknięte skutkami Covid-19.

    płatności zaliczek od wynagrodzeń  - 1

Rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej są adresowane do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących płatnikami zaliczek oraz zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń. Przewidują uprawnienie dla firm, które poniosły negatywne skutki związane z pandemią Covid-19, wpłaty zaliczek od wynagrodzeń pobranych w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. odpowiednio w terminach do 20 maja 2021 r., 20 czerwca 2021 r. i 20 lipca 2021 r.

- To korzystna i oczekiwana przez przedsiębiorców forma wsparcia, którzy ze względu na sytuację epidemiczną zmuszeni zostali do istotnego ograniczenia funkcjonowania albo zamknięcia firm. Niestety, wśród wymienionych rodzajów działalności, które uprawnione będą do przekazania w późniejszym terminie pobranych zaliczek na podatek dochodowy nie znalazły się m.in. hotele, kina i kluby firmowe. Tymczasem to one są szczególnie dotknięte skutkami Covid-19 – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Pominięcie w rozporządzeniu pracodawców, którzy zostali zmuszeni do zamknięcia działalności, spowoduje jeszcze większe trudności z utrzymaniem płynności finansowej przez te przedsiębiorstwa i przyśpieszy decyzję o zwolnieniu pracowników.

 


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk