• Odbierz prezent
HORNIGOLD REIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, obradującym po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2021 roku (2021-07-27 16:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
HORNIGOLD REIT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, obradującym po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako "Spółka", "Emitent") przedstawia poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, obradującym po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2021 roku:

1. Berg Holding S.A.
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 47.610.670
udział w głosach na ZWZ – 44,14 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 28,23 proc.

2. Andrzej Zieliński
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 19.144.532
udział w głosach na ZWZ – 17,75 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 11,35 proc.

3. Walenty Kliszka
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 13.940.215
udział w głosach na ZWZ – 12,92 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 8,27 proc.

4. January Ciszewski
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 8.200.000
udział w głosach na ZWZ – 7,60 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 4,86 proc.

5. Łukasz Kliszka
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 8.016.040
udział w głosach na ZWZ – 7,43 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 4,75 proc.

6. Łukasz Rosiński
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 8.016.040
udział w głosach na ZWZ – 7,43 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 4,75 proc.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HORNIGOLD REIT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-005Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mikołaja Kopernika6
(ulica)(numer)
+48 720 811 844
(telefon)(fax)
hornigold@hornigold.plwww.hornigoldreit.pl
(e-mail)(www)
527-262-97-14142416650
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Kamil KitaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk