• Odbierz prezent
HMP: Informacja o nieodbyciu się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2021-03-22 12:07)

Spis załączników:

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” „Emitent”) informuje, iż w dniu 19.03.2021 roku nie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Przyczyną nieodbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia był brak osiągnięcia wymaganego zgodnie z §32 ust. 1 statutu Spółki kworum w wysokości co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. Tym samym Walne Zgromadzenie nie było władne do podjęcia jakiejkolwiek uchwały, w tym także uchwały o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że brak wymaganego statutem udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu wynikał z głównej mierze z problemów technicznych, które w konsekwencji w znacznym stopniu utrudniły akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Spółki zgłoszenie się do udziału w zgromadzeniu.

Wobec powyższego Zarząd przystąpi do ponownego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem osiągnięcia w kolejnym terminie wymaganego kworum.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-22 12:07:33Michał HazubskiCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk