• Odbierz prezent
HM INWEST S.A.: raport finansowy (2022-05-27 18:21)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
HM INWEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HM INWEST S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-934Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wąchocka3 lok. 1
(ulica)(numer)
+48 22 616 31 94+48 22 616 31 94
(telefon)(fax)
relacjeinwestorskie@grupainwest.plwww.grupainwest.pl
(e-mail)(www)
113-24-82-686015717427
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Aktywa trwałe31 153 65329 896 2706 696 1106 500 037
Zapasy152 259 308126 297 81732 726 34227 459 629
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności28 050 98726 029 1136 029 2295 659 241
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych12 902 18514 153 1422 773 1723 077 171
Kapitał własny43 348 13045 948 9809 317 1699 990 212
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe105 905 73380 076 88222 763 18817 410 289
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe83 358 85277 273 80917 917 00216 800 846
Przychody netto ze sprzedaży23 129 03081 621 5934 976 95017 852 101
Zysk przed opodatkowaniem(2 605 702)13 738 555-560 7003 004 868
Zysk netto(2 606 630)11 865 540-560 9002 595 206

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
HM raport okresowy za 1 kwartał 2022.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27PIOTR HOFMANPREZES ZARZĄDU


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk