• Odbierz prezent
HM INWEST S.A.: Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Nowa Łacina 6 sp. z o.o. i wniesienie aportu (2021-03-25 16:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Nowa Łacina 6 sp. z o.o. i wniesienie aportu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki HM Inwest S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu przez Spółkę HM Inwest S.A. w dniu 24.03.2021 r. oświadczenia o objęciu udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Nowa Łacina 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, to jest 235.720 udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, o wartości nominalnej 50,00 PLN jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 11.786.000,00 PLN wszystkie udziały.

Udziały te zostały pokryte wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 11.786.000,00 PLN netto w postaci prawa własności nieruchomości przy ul. Niemena w Poznaniu wraz z autorskimi prawami majątkowymi do kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji obejmującej budowę na nieruchomości budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz wszelkich praw do wydanych decyzji administracyjnych. Umowa przeniesienia własności nieruchomości oraz praw majątkowych w wykonaniu zobowiązania do wniesienia aportu została zawarta również w dniu 24.03.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HM INWEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HM INWEST S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna5
(ulica)(numer)
+48 22 616 31 94+48 22 616 31 94
(telefon)(fax)
www.grupainwest.pl
(e-mail)(www)
1132482686015717427
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25PIOTR HOFMANPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk