• Odbierz prezent
HERKULES S.A.: Złożenie przez spółkę zależną Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji powiadomienia o odstąpieniu od Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastr
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2023
Data sporządzenia: 2023-01-27
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Złożenie przez spółkę zależną Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji powiadomienia o odstąpieniu od Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS cześć 1”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 27 stycznia 2023 roku spółka zależna Spółki, Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji („HRI”), złożyła PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („PKP PLK”) powiadomienie o odstąpieniu od Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS cześć 1” („Kontrakt”) zawartej przez HRI z PKP PLK. Powiadomienie zostało złożone na podstawie Subklauzuli 16.2. Warunków Szczególnych Kontraktu, tj. w wyniku nieuiszczenia przez PKP PLK należnego HRI wynagrodzenia w terminie wskazanym w Kontrakcie.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)HERKULES Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HERKULES S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Annopol5
(ulica)(numer)
22 519 44 4422 519 44 45
(telefon)(fax)
sekretariat@herkules-polska.plwww.herkules-polska.pl
(e-mail)(www)
9512032166017433674
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-01-27Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2023-01-27Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk