• Odbierz prezent
Wyniki finansowe Herkules S.A.
Z artykułu dowiesz się:

- jakie wyniki finansowe osiągnęła w I półroczu 2017 r. Herkules S.A.

Herkules S.A. opublikował swoje wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.

Grupa Kapitałowa Herkules S.A. osiągnęła w I półroczu 2017 r. ponad 62,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. W I półroczu 2016 r. było to niespełna 56,2 mln zł.

Zysk netto z całej działalności wyniósł ok. 4,7 ml zł w I półroczu 2017 r., podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku Grupa osiągnęła ok. 5,6 mln zł zysku netto z całej działalności.

Wartość majątku Grupy na koniec czerwca 2017 r. wynosiła ponad 412,2 mln zł, podczas gdy na koniec grudnia 2016 r. było to ok. 407,6 mln zł, a na koniec czerwca 2016 r. ponad 423,3 mln zł.

I półrocze 2017 r. przyniosło Grupie dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i inwestycyjnej oraz ujemne przepływy pieniężne z działalności finansowej. Suma tych przepływów zaowocowała zwiększeniem stanu środków pieniężnych o ponad 1,3 mln zł.

Herkules S.A. jest spółką z sektora budownictwa. Jej akcje są notowane na rynku regulowanym GPW, wchodząc w skład m.in. indeksu WIG-budownictwo.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk