• Odbierz prezent
HERKULES S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki (2021-08-03 14:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-08-03
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Jacka Osowskiego o rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z treścią oświadczenia rezygnacja stanie się skuteczna z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki jednakże nie później niż w dniu 31 sierpnia 2021 r.

W oświadczeniu nie podano przyczyn rezygnacji.Podstawa prawna:
art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
HERKULES Spółka Akcyjna(pełna nazwa emitenta)HERKULES S.A.
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)03-236
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Annopol
5(ulica)
(numer)22 519 44 44
22 519 44 45(telefon)

(fax)sekretariat@gzsa.pl
www.gastel-zurawie.pl(e-mail)

(www)9512032166
017433674(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-03Marta Towpik Prezes Zarządu
2021-08-03Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk