• Odbierz prezent
HEMP & HEALTH S.A.: Zawarcie przez Hemp&Health umowy na wyłączność dystrybucji w Polsce, Unii Europejskiej i krajach WNP testów na COVID-19 umieszczonych na liście EUL WHO (2021-03-31 10:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
HEMP & HEALTH S.A.
Temat
Zawarcie przez Hemp&Health umowy na wyłączność dystrybucji w Polsce, Unii Europejskiej i krajach WNP testów na COVID-19 umieszczonych na liście EUL WHO
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hemp&Health informuje, że w dniu 31/03 2021 roku zawarł umowę dystrybucyjną na wyłączność, której przedmiotem jest sprzedaż w Polsce, Unii Europejskiej i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw testów na COVID-19 umieszczonych na liście EUL WHO oraz innych produktów pochodzących od Premier Medical Corporation Private Limited (dalej ‘Premier Medical’). Oznacza to, iż cała sprzedaż i wszystkie zapytania pochodzące z w/w krajów będą przekierowywane do Hemp&Health.

Premier Medical to firma z siedzibą w Indiach, będąca jednym ze światowych liderów w opracowywaniu szybkich testów typu Point-of-Care (diagnostyki w miejscu opieki and pacjentem). Premier Medical jest także jednym z zaledwie trzech na świecie producentów testów antygenowych wykrywających SARS-CoV-2 z rekomendacją WHO EUL, wpisaną dnia 18/3/2021 na listę „WHO Emergency Use Listing for In vitro diagnostics (IVDs) Detecting SARS‐CoV‐2”. Zakres umowy obejmuje także inne testy diagnostyczne w kierunku chorób zakaźnych, płodności, badań przesiewowych w kierunku raka, markerów sercowych, testów tarczycy i leków odurzających poprzez analizę krwi i innych płynów ustrojowych.

W początkowym okresie współpracy Hemp&Health planuje skupić się na oferowaniu testu do użytku profesjonalnego wykrywającego antygeny SARS-CoV-2 o nazwie własnej ‘Sure Status COVID-19 Antigen Card Test’ z listy WHO EUL i startować w przetargach na terenie całej Unii Europejskiej, krajów WNP, USA oraz jednostek NATO w oparciu o posiadany numer NCAGE oraz budować sieć partnerską we wszystkich krajach objętych umową.
Zgodnie z umową dystrybucyjną Hemp&Health zajmie się także rejestracją w Polsce i pozostałych krajach testów do użytku profesjonalnego oraz samokontroli, jak również ich dystrybucją po pozytywnym procesie rejestracji.

Umowa została podpisana na jeden rok z możliwością jej przedłużenia za zgodą obydwu stron.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Hemp & Health signs exclusive distribution agreement with Premier Medical Corporation

Hemp & Health (WSE:HMP), a Polish company listed on NewConnect in Warsaw, today announced that it has signed an exclusive distribution agreement for Poland, the European Union and the CIS countries with Premier Medical Corporation for their COVID-19 tests registered on the EUL WHO list and other products. This means that all sales and all inquiries from the above countries will be redirected to Hemp & Health.

Premier Medical is a company based in India, being one of the worldwide leaders in developing cost effective Point-of-Care rapid tests. These rapid diagnostic tests are both qualitative and semi-quantitative and include testing for infectious diseases, fertility, cancer screening, cardiac markers, thyroid range tests and drugs of abuse through analysis of blood and other body fluids. These tests are marketed under the brand names First Response, AccuSign® and AQCheck®.

Premier Medical is also the producer of 'Sure Status COVID-19 Antigen Card Test' that detects SARS-CoV-2. The test is listed on the WHO Emergency Use for In vitro Diagnostics (IVD) list.

Hemp&Health plans to focus on offering this test throughout the European Union, USA and NATO Units having NCAGE number, as well as to build a partner network in all the countries mentioned in the agreement.

According to the distribution agreement, Hemp & Health will handle the registration of the tests in Poland and other countries, and will start their distribution after a positive registration process.

This Agreement is signed for 1 year, and can be renewed for another 1 year, if agreed upon by both parties.

HEMP & HEALTH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HEMP & HEALTH S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-071WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krakowskie Przedmieście13
(ulica)(numer)
+48 (22) 419 20 70+48 (22) 419 20 69
(telefon)(fax)
biuro@hempandhealth.plhttps://www.hempandhealth.pl/pl
(e-mail)(www)
525-23-82-713140778886
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Michał HazubskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk