• Odbierz prezent
HEMP & HEALTH S.A.: Otrzymanie od uprawnionego akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (2021-02-19 09:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
HEMP & HEALTH S.A.
Temat
Otrzymanie od uprawnionego akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hemp & Health S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 18.02.2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładkowego Spółki, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa w art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Treść żądania zawierała wraz z projektami uchwał wniosek o umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:
1/ Powzięcie uchwały w sprawie podziału akcji na okaziciela serii F oraz zmiany Statutu Spółki
2/ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
3/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.

Projekt uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Załączniki
PlikOpis
H&H - NWZ 19.03.21.pdfOgłoszenie/Projekt uchwały/Liczba akcji i głosów
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HEMP & HEALTH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HEMP & HEALTH S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-071WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krakowskie Przedmieście13
(ulica)(numer)
+48 (22) 419 20 70+48 (22) 419 20 69
(telefon)(fax)
biuro@hempandhealth.plhttps://www.hempandhealth.pl/pl
(e-mail)(www)
525-23-82-713140778886
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Michał HazubskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk