• Odbierz prezent
HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2020/2021 (2021-03-24 15:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2020/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HELIO S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za półrocze roku obrotowego 2020/2021 na dzień 29 marca 2021 roku. Pierwotna data publikacji tego raportu ustalona była na dzień 31 marca 2021 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 11/2020 z dnia 6 lipca 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HELIO S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-083Wyględy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stołeczna26
(ulica)(numer)
(0 22) 796 32 16(0 22) 752 09 21
(telefon)(fax)
helio@helio.plwww.helio.pl
(e-mail)(www)
1181694514015533555
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24
Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk