• Odbierz prezent
HANDLOWY: Informacja o wstępnym wyniku na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych (2021-03-16 08:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o wstępnym wyniku na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że z analizy odchyleń poszczególnych pozycji w rachunku zysków i strat Banku za niepełny I kwartał 2021 roku (uwzgledniający okres od 1 stycznia 2021 roku do 12 marca 2021 roku) wynika, że wstępny rezultat na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody będzie istotnie odbiegał od wyników z poprzednich kwartałów i wpłynie na wynik Banku w I kwartale 2021 roku. Zgodnie ze wstępnymi danymi finansowymi w analizowanym okresie, Bank osiągnął wynik na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych na poziomie ok. 456 mln zł.

Ostateczny wynik na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych zostanie przekazany w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-923WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
SENATORSKA16
(ulica)(numer)
657-72-00657-78-90
(telefon)(fax)
listybh@citigroup.comwww.citibankhandlowy.pl
(e-mail)(www)
526-030-02-91000013037
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Tomasz OśkoPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk