• Odbierz prezent
HANDLOWY: Informacja o powołaniu członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. (2021-03-25 17:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o powołaniu członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku w dniu 25 marca 2021 roku postanowiła powołać Panią Natalię Bożek do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku na kolejną trzyletnią kadencję. Pani Natalia Bożek, w ramach wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku, jest odpowiedzialna za obszar finansów.

Pani Natalia Bożek objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 21 marca 2018 roku. Pani Natalia Bożek posiada obszerne doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów. We wrześniu 2017 roku powróciła do Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako Dyrektor ds. Koordynacji Procesu Planowania Finansowego i Projektów Strategicznych, bezpośrednio wspierający Dyrektora Finansowego Banku.
W latach 2014-2017 Pani Natalia Bożek kontynuowała swoją karierę w ramach Grupy Citi, w spółce Citibank Europe PLC oddział w Polsce jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych na Europę. W latach 1999 – 2014 była związana z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., początkowo jako Specjalista ds. Planowania i Analiz Biznesowych w Sektorze Bankowości Detalicznej, a następnie jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiadający za segment klientów indywidualnych oraz segment klientów instytucjonalnych.
Pani Natalia Bożek posiada wykształcenie wyższe zdobyte w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie na kierunku Rachunkowość i Finanse.

Pani Natalia Bożek nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Banku, a tym samym nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Natalia Bożek nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-923WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
SENATORSKA16
(ulica)(numer)
22-657-72-0022-657-78-90
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-030-02-91000013037
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Tomasz OśkoPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk