• Odbierz prezent
HANDLOWY: Informacja o decyzji Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. o nie ubieganiu się o wybór na stanowisko Prezesa Zarządu Banku w następnej kadencji. (2021-03-25 17:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o decyzji Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. o nie ubieganiu się o wybór na stanowisko Prezesa Zarządu Banku w następnej kadencji.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 25 marca 2021 r. otrzymał informację, iż Pan Sławomir S. Sikora nie będzie ubiegał się o wybór na kolejną kadencję na stanowisko Prezesa Zarządu Banku i pozostanie na stanowisku Prezesa Zarządu do daty najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które planowane jest na czerwiec 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-923WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
SENATORSKA16
(ulica)(numer)
22-657-72-0022-657-78-90
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-030-02-91000013037
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Tomasz OśkoPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk