• Odbierz prezent
H4F: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C (2021-09-28 11:28)
Zarząd Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka), w związku z przyznaniem w dn. 14 września 2021 r. akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie połączenia Spółki ze spółką Mijutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, w załączeniu przekazuje podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-09-28 11:28:17Tomasz WielgoPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk