• Odbierz prezent
H4F: Korekta raportu EBI nr 9/2021 z dn. 30 marca 2021 r. - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (2021-03-31 19:57)
Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) w nawiązaniu do opublikowanego przez Spółkę w dniu 30 marca 2021 r. raportu EBI nr 9/2021, w którym przekazała informację o zmianach w składzie Zarządu Spółki, niniejszym przekazuje korektę tego raportu. Korekta związana jest wyłącznie z poprawieniem omyłki w zakresie informacji zawartych w pkt 2) załącznika do tego raportu „Formularz dla członka organu emitenta”.

Ponadto Zarząd przypomina, iż w dniu 30 marca 2021 r. Pan Mirosław Januszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na godzinę 11.00. Ponadto, w wyniku złożonej rezygnacji, Rada Nadzorcza Spółki powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Tomasza Wielgo z skutkiem od momentu powołania.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje poprawiony życiorys zawodowy Pana Tomasza Wielgo.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-31 19:57:21Tomasz WielgoPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk