• Odbierz prezent
Gwałtowne i dynamiczne zmiany nastrojów na GPW – analiza wykresu FW20

Ostatnie sesje niosą w sobie dość gwałtowne i dynamiczne zmiany nastrojów. Na wykresie dziennym FW20 naprzemienny układ wysokich świec o przeciwnych kolorach, ale w zbliżonym obszarze cenowym przypomina tzw. formację „kanapki”. Faktem jednak jest, że podwyższona zmienność, jaka zresztą towarzyszy ostatnim sesjom, częściej pojawia się w okresach ubijania dna, niż dla odwrotów ze szczytu. Znaczący wzrost wolumenu jest wyrazem silnego ataku strony popytowej zupełne odwracającej układ sił jeszcze dzień wcześniej.

Na diagramie 60-min widać, że po lekko spadkowym otwarciu sesji i początkowym obsunięciem po uruchomieniu rynku kasowego, notowania dość szybko przeszły do kontrofensywy. W kolejnych godzinach sukcesywnie były zdobywane coraz wyższe poziomy przy utrzymującym się podwyższonym wolumenie. Ostatecznie kurs FW20 zdołał istotnie naruszyć przebieg górnego ograniczenia ponad dwutygodniowego kanału spadkowego. Bieżące notowania osiągnęły poziom oporu (1992 pkt.) zniesienia 38,2% z ostatniej fali spadkowego umocniony wtorkowym i środowym maksimum.

Dla spółek indeksu bazowego zdecydowanym liderem sesji były akcje CDPROJEKT z ponad 15% zwyżką cen,

które z wysokim udziałem w WIG20 „dostawiły” ponad połowę wczorajszego wzrostu WIG20. Ale wyraźny optymizm był także wykazywany na większości pozostałych spółek, bardzo dobre zachowanie notowały spółki górnicze. Dla CDPROJEKT nadal wskazywane jest, jako jedno ze źródeł popytu, domykanie krótkich pozycji na akcjach spółki. W przypadku KGHM pozytywny odbiór umacniają ostatnie prognozy Goldman Sachs o możliwym wzroście cen miedzi do 10 tys USD w perspektywie 12m-cy, a które umacnia fakt wyższych notowań w dostawach natychmiastowych niż terminowych wskazujących na szybko rosnący popyt w krótkim terminie.

Na giełdach zagranicznych po wczorajszych zwyżkach kursów głównych indeksów rynków rozwiniętych,

z dzisiejszym porankiem jest obserwowane zdecydowane ochłodzenie nastrojów. Notowania kontraktów terminowych na czołowe indeksy światowe notują poziomy zdecydowanie niższe względem wczorajszego popołudnia implikując adekwatnie słabszy początek dzisiejszej sesji dla FW20. Przekładając to na wykres 60-min FW20 jest dość prawdopodobny powrót kursu do granic kanału spadkowego. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na odczyty szacunkowych danych o krajowym i niemieckim PKB za IV kw oraz raport o dochodach i wydatkach amerykanów. /Marcin Brendota/


Biuro Maklerskie Alior Bank SA

Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Bank SA: Zbigniew Obara, Marcin Brendota, Tomasz Kolarz  

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk