• Odbierz prezent
GTC: Zmiany w istotnej umowie finansowej dotyczącej finansowania Galerii Jurajskiej (2021-03-19 09:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Zmiany w istotnej umowie finansowej dotyczącej finansowania Galerii Jurajskiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. i nr. 17/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., Zarząd spółki Globe Trade Centre S.A. („GTC”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. GTC CTWA Sp. z o. o., spółka w 100% zależna od GTC, będąca właścicielem Galerii Jurajskiej, zawarła aneks do umowy pożyczki z bankami Erste Group Bank AG, Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG („Strony Finansujące”) dotyczący finasowania projektu Galeria Jurajskiej („Aneks”).

Zgodnie z Aneksem Strony Finansujące zgodziły się na zniesienie covenantów dotyczących wskaźnika DSCR (wskaźnik pokrycia zadłużenia) na okres do dnia 30 września 2022 r. W zamian, GTC CTWA Sp. z o. o . zgodziła się dokonać przedpłaty w wysokości 5 milionów euro, której należy dokonać nie później niż 31 marca 2021 r. Kwota ta stanowi 4% kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień 31 grudnia 2020 r.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Amendment to a material financing agreement concerning the financing of the Galeria Jurajska project

Further to current reports No. 3/2020 dated 13 February 2020 and 17/2020 dated 15 July 2020, the management board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) announces that on 18 March 2021, GTC CTWA Sp. z o. o., the Company’s wholly owned subsidiary operating Galeria Jurajska project, entered into an annex to a loan agreement with Erste Group Bank AG and Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG (the “Financing Parties”) concerning the financing of the Galeria Jurajska project (the “Annex”).

Pursuant to the Annex, the Financing Parties agreed to waive the DSCR (debt service coverage ratio) covenant for a period to 30 September 2022. In exchange, GTC CTWA Sp. z o. o. agreed to make the following prepayment of the loan:

(i) a prepayment in the amount of EUR 5 million to be made no later than 31 March 2021. This amount is constituting 4% of the amount outstanding under the loan as at 31 December 2020.

Legal grounds: Art. 17(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC – inside information.

GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników45A
(ulica)(numer)
022 16 60 700022 16 60 705
(telefon)(fax)
gtc@gtc.com.plwww.gtc.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-25-113012374369
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Yovav CarmiPrezes ZarząduYovav Carmi
2021-03-19Ariel A.FerstmanCzłonek ZarząduAriel A.Ferstman

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk