• Odbierz prezent
GRUPA TRINITY S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na Walnym Zgromadzeniu (2021-02-19 14:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA TRINITY S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Grupa Trinity S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lutego 2021 roku. (kontynuacja walnego zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2021)
Akcjonariusz: Vendaxa Limited Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1 147 506 Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1 147 506 Udział w liczbie głosów na ZWZ: 100% Udział w ogólnej liczbie głosów: 88,66%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA TRINITY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA TRINITY S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-611Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzegomska55a
(ulica)(numer)
+48 (71) 712 21 21+48 (71) 712 21 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8971760835021137168
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Adam BijasPrezes ZarząduAdam Bijas

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk