• Odbierz prezent
GRUPA RECYKL S.A.: Uzyskanie przez spółkę zależną pozytywnej decyzji o kwalifikacji projektu do otrzymania dofinansowania (2021-03-31 15:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA RECYKL S.A.
Temat
Uzyskanie przez spółkę zależną pozytywnej decyzji o kwalifikacji projektu do otrzymania dofinansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent") informuje, że powziął informację, że spółka Recykl Organizacja Odzysku S.A. („Spółka zależna”) uzyskała pozytywną kwalifikację w ramach procedury ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania granulatu gumowego o podwyższonej czystości w zakładzie Recykl Organizacja Odzysku S.A. w Krośnie Odrzańskim” („Projekt”). Dofinansowanie w postaci kredytu technologicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostało przyznane w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt dotyczy wdrożenia samodzielnie opracowanych technologii doczyszczania wytwarzanych granulatów gumowych. W ramach Projektu Spółka zależna zamierza dokonać zakupu nowych urządzeń do linii technologicznych w zakładzie w Krośnie Odrzańskim, które mają podwyższyć czystość wytwarzanych granulatów gumowych. Zastosowania technologia ma na celu usunięcie z wytwarzanych granulatów śladowych ilości zanieczyszczeń krzemionką oraz przypadkowych wtrąceń metalowych. W konsekwencji Spółka zależna będzie wyrabiać produkty wyższej jakości, mającej znaczenie dla odbiorców produkujących wyroby podlegające m.in. obróbce w drodze cięcia (np. maty gumowe, podłogi).

Całkowita wartość projektu wyniesie 11.367.722,00 zł, z czego maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5.115.474,90 zł. Pozostałą część finansowania Spółka zależna zamierza pokryć z własnych środków wypracowanych w okresie realizacji Projektu. Spółka zależna zamierza realizować Projekt w okresie od 2021- 2023 r.

Mając na uwadze łączną wartość, sposób finansowania, jak również cel Projektu, którym jest uzyskanie produktów o wyższej jakości, co ma pozwolić na wzrost skali współpracy z obecnymi kontrahentami i pozyskanie nowych odbiorców, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, Zarząd Emitenta uznał, że informacja o pozyskaniu dotacji i planach związanych z realizacją Projektu będzie mieć istotny wpływ na sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta. Ponadto inwestycja polegająca na realizacji Projektu jest częścią strategii Grupy związanej ze wzrostem skali jej działalności. W konsekwencji Zarząd Spółki uznał, że informacja o dofinansowaniu i realizacji Projektu może mieć wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA RECYKL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-100Śrem
(kod pocztowy)(miejscowość)
Letnia3
(ulica)(numer)
61 28 106 1161 28 28 249
(telefon)(fax)
recykl@recykl.plwww.recykl.pl
(e-mail)(www)
778-147-26-82301473369
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Roman StachowiakPrezes Zarządu
2021-03-31Maciej JasiewiczWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk