• Odbierz prezent
GRUPA LOTOS: Zmiana terminu publikacji przez Grupę LOTOS S.A. raportu rocznego za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej. (2021-03-29 21:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zmiana terminu publikacji przez Grupę LOTOS S.A. raportu rocznego za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że termin publikacji raportu rocznego za 2020 rok, wyznaczony zgodnie z raportem bieżącym 9/2021 na dzień 31 marca 2021 roku, zostaje przesunięty na dzień 6 kwietnia 2021 roku.

Raport roczny za 2020 rok zawierać będzie:
• skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS,
• jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.

Ponadto Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż „Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej” zostanie przekazane w dniu 6 kwietnia 2021 roku.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOSPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Elbląska135
(ulica)(numer)
058 3087111058 3018838
(telefon)(fax)
lotos@grupalotos.plwww.lotos.pl
(e-mail)(www)
5830000960190541636
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Zofia ParyłaPrezes Zarządu
2021-03-29Krzysztof NowickiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk