• Odbierz prezent
  • Odbierz prezent
Grupa Lotos z wynikami finansowymi za 1 półrocze 2019 r. Akcje spółki w dół

20 sierpnia Grupa Lotos opublikowała wyniki finansowe za 1 półrocze 2019 r. Drugi kwartał był słabszy niż rok wcześniej, ale uzyskane wyniki były lepsze niż w I kwartale tego roku.

 

20 sierpnia przed sesją na GPW, Grupa Lotos przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 14,4 mld zł wobec 13,86 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stanowi to wzrost o 3,9%. Zysk operacyjny wyniósł 1,02 mld zł wobec 1,35 mld zł rok wcześniej. Był niższy o 24,1% rok do roku. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 673 mln zł wobec 855,7 mln zł w I półroczu 2018 r.

W II kwartale skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 7,66 mld zł wobec 7,53 mld zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 1,7% rok do roku. Zysk operacyjny wyniósł 658,7 mln zł wobec 897,9 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 27% rok do roku. W II kwartale EBITDA wyniosła 871,4 mln zł wobec 1,08 mld zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 19% rok do roku. Oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł 783,3 mln zł wobec 820,7 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 5% rok do roku.

Wyniki osiągnięte w II kwartale 2019 r. były wyższe niż w I kwartale 2019 r. W ujęciu kwartał do kwartału przychody były wyższe o 14%, zysk operacyjny wzrósł o 82%, EBITDA o 51%, a oczyszczona EBITDA LIFO o 24%. Wyniki były zgodne z oczekiwaniami analityków.

 

Podział na segmenty operacyjne

W II kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego wyniosły 307,4 mln zł wobec 368,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek o 16% rok do roku jest przede wszystkim efektem niższego wolumenu sprzedaży (o 11,3%) głównie gazu ziemnego oraz notowań gazu ziemnego niższych o 44,5% i notowań ropy Brent niższych o 7,5%. Zysk operacyjny segmentu wydobywczego wyniósł 128,7 mln zł wobec 176,4 mln zł, co stanowi spadek o 27% rok do roku. W II kwartale wynik EBITDA segmentu wydobywczego był  niższy o 24,7% rok do roku. Wyniósł 178,3 mln zł wobec 236,7 mln zł rok wcześniej.

W II kwartale przychody ze sprzedaży segmentu produkcji i handlu wyniosły 7,49 mld zł wobec 7,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost przychodów z tego segmentu o 2,5% rok do roku jest związany głównie ze wzrostem o 2,7% średniej ceny sprzedaży netto wskutek wyższego średniokwartalnego kursu dolara o 6,4%. Zysk operacyjny wyniósł 525,2 mln zł wobec 719,2 mln zł, co stanowi spadek o 27% rok do roku. W II kwartale EBITDA tego segmentu wyniosła 688,3 mln zł wobec 843 mln zł rok wcześniej i była niższa o 18,4% rok do roku. Oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł 600,2 mln zł wobec 581,7 mln zł rok wcześniej i był wyższy o 3,2% rok do roku. Wzrost tego wyniku jest efektem przede wszystkim lepszej struktury sprzedaży produktów rafineryjnych oraz wyższego średniokwartalnego kursu dolara.

W obszarze detalicznym w II kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 1,79 mld zł wobec 1,7 mld rok wcześniej, co stanowi wzrost o 4,7% rok do roku. Zysk operacyjny tego segmentu wyniósł 51 mln zł wobec 33,9 mln zł w II kwartale 2018 r., co stanowi wzrost o 50,4% rok do roku. Znaczny wzrost zysku operacyjnego wynika z wyższej marży jednostkowej ze sprzedaży paliw poprzez stacje własne CODO. EBITDA tego segmentu w II kwartale 2019 r. wyniosła 78,5 mln zł wobec 51 mln zł w analogicznym okresie 2018 r.,  co stanowi wzrost o 53,9% rok do roku.

Na koniec II kwartału Grupa Lotos posiadała w swej sieci 493 stacje paliw.

W pierwszej godzinie wtorkowej sesji na GPW cena akcji spółki Lotos spadła o około 2,5%.

Czytaj także: Spółka Lotos z wynikami kwartalnymi. Dywidenda za 2018 r. zostanie wypłacona

Przed sesją 30 kwietnia spółka paliwowa Lotos opublikowała wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one zgodne z oczekiwaniami. Spółka planuje też wypłatę dywidendy za 2018 r.   30 kwietnia przed sesją na GPW spółka Lotos przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Przychody ze sprzedaży .. Czytaj
Spółka Lotos z wynikami kwartalnymi. Dywidenda za 2018 r. zostanie wypłacona

Notowania: Grupa Lotos SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:LTS/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk