• Odbierz prezent
GRUPA LOTOS: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. (2021-03-02 18:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2021 roku Pan Artur Cieślik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki ze skutkiem na koniec dnia 15 marca 2021 roku.

Jako powód rezygnacji Pan Artur Cieślik wskazał powołanie go do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOSPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Elbląska135
(ulica)(numer)
058 3087111058 3018838
(telefon)(fax)
lotos@grupalotos.plwww.lotos.pl
(e-mail)(www)
5830000960190541636
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02 Zofia Paryła Prezes Zarządu
2021-03-02 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk