• Odbierz prezent
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2020 (2021-04-19 16:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 oraz raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2020 z dnia 23 kwietnia 2021 r. na dzień 28 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacjibieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarównoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z2009 r. Nr 33, poz. 259)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. informs that it has decided to change the date of publication of the annual report for 2020 and the annual consolidated report for 2020 from April 23, 2021 to April 28, 2021.

Legal basis: § 103 para. 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259).

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
052 561 23 30052 321 00 78
(telefon)(fax)
sekretariat@immobile.com.plwww.immobile.com.pl
(e-mail)(www)
5540309005090549380
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19

Sławomir Winiecki

Wiceprezes Zarządu
2021-04-19

Piotr Fortuna

Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk