• Odbierz prezent
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy Hotelu w Elblągu (2021-04-01 17:07)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy Hotelu w Elblągu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana "Spółką") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację od Zarządu swojej spółki zależnej - Focus Hotels S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Dzierżawca), o zawarciu w dniu wczorajszym, tj. 31 marca 2021 r., ze spółką Wiwaldi Junior Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej Wydzierżawiający), umowy dzierżawy Hotelu w Elblągu (dalej Umowa).

Na podstawie Umowy, Wydzierżawiający wydzierżawił na rzecz Dzierżawcy Hotel w kategorii 4 gwiazdek w Elblągu przy ul. Stary Rynek 54-49 wraz z wyposażeniem, z czynszem miesięcznym ustalonym na warunkach rynkowych w kwotach zryczałtowanych, na okres 15 lat od daty przekazania Hotelu, co powinno zgodnie z Umową nastąpić w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its registered office in Bydgoszcz ("Company") informs that today it received information from the Management Board of its subsidiary - Focus Hotels S.A. with its registered office in Bydgoszcz ("Lessee") on concluding yesterday, i.e. March 31, 2021 with the company Wiwaldi Junior Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw ("Lessor") for the lease of the Hotel in Elbląg ("Agreement").

On the basis of the Agreement, the Lessor leased a 4-star hotel in Elbląg at Stary Rynek 54-49 with equipment, with a flat-rate monthly rent determined on market terms for a period of 15 years from the date of handing over the Hotel, which, in accordance with the Agreement, should take place on April 30, 2021.

This information has been considered confidential information subject to publication pursuant to Art. 17 (1) of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
052 561 23 30052 321 00 78
(telefon)(fax)
sekretariat@immobile.com.plwww.immobile.com.pl
(e-mail)(www)
5540309005090549380
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01

Sławomir Winiecki

Wiceprezes Zarządu
2021-04-01

Piotr Fortuna

Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk