• Odbierz prezent
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: raport finansowy (2021-05-28 17:44)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSF/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-28
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
052 561 23 30052 321 00 78
(telefon)(fax)
sekretariat@immobile.com.plwww.immobile.com.pl
(e-mail)(www)
5540309005090549380
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Przychody operacyjne3 0172 879662660
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(1 262)(568)(277)(130)
Zysk (strata) netto(1 202)(385)(264)(88)
Zysk na akcję (PLN)(0,02)(0,01)(0,00)(0,00)
Rozwodniony zysk na akcję (PLN)(0,02)(0,01)(0,00)(0,00)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(422)(5 923)(93)(1 358)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 635)(5 163)(798)(1 184)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej4 12712 9759062 975
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów701 88915433
Aktywa274 092260 26560 21057 172
Zobowiązania długoterminowe45 79266 66210 05914 644
Zobowiązania krótkoterminowe70 56033 77315 5007 419
Kapitał własny157 740159 83034 65135 110
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Immobile 03_2021.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe GK IMMOBILE S.A. za 1Q2021
GKI Jedn Spr Zarz 1Q2021.pdfJednostkowe Sprawozdanie Zarządu GK IMMOBILE S.A. za 1Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-28

Sławomir Winiecki

Wiceprezes Zarządu
2021-05-28

Piotr Fortuna

Członek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk